Yrkeserfarenheter

Yrkeserfarenheter

 

Fastighetsförvaltare, Lunds Pastorat (Newsec)

Drev projekt samt förvaltade Lunds Pastorats fastigheter, där knappt hälften är kyrkor. Var även behjälplig i deras lokal- & verksamhetsutredning.

 

Fastighetsförvaltare, Klippans Kommun

Förvaltade skolor, förskolor, äldreboende, brandstationer, lägenheter mm. Drev byggprojekt i underhåll, ombyggnad & nybyggnadtioner.

Ansvarade för drift & underhåll med bl. a. planering och budget i samråd med verksamheter och entreprenörer.

Skötte felanmälningar och beställningar samt arbetsledning av hantverkare i verksamheten.

 

Fastighetsförvaltare, Halmstads Kommun

Förvaltade kommersiella fastigheter, idrottsanläggningar, brandstationer samt fastigheter i stiftelsers ägo.

Ansvarade även för kommunens kontakt med de lokalhållande föreningarna.

Utförde okulära besiktningar, drev lokalresursplanering, ansvarade för driftsbudget med prognosuppföljning, håll i underhållsplanering, planerade och förverkligade investeringar, var delaktig i byggprojekt, höll i OVK liksom systematiskt brandskydd samt andra avtal knutna till fastigheter.

Drev samordningen av fastighetsskötarna samt entreprenörerna när det gällde drift, underhåll, investeringar och projekt.

 

Fastighetsförvaltare, Husgruppen AB

Eftersom detta var ett litet bostadsbolag ansvarade jag för allt som förekom inom fastighetsförvaltning, däribland 'datoriserade' administrationen.

 

Förvaltarassistent, Förbo AB

Utförde besiktningar, hanterade hyresgästkontakter, utförde fakturering, samordnade entreprenörer och hanterade hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Ansvarade för den interna tv-kanalen.

Copyright @ All Rights Reserved